top of page

על הצלחה ושפע

ד"ר שלי רווה

טיפ לחיים של אהבה


20 שנים הם רבו-

על מתקן ייבוש כלים.

הם בזבזו את אהבתם,

על מלחמה שיש בה-

רק מפסידים.


הוא הניח את הכלים הרטובים-

ישר על השיש שאהבה.

היא ביקשה שיניח אותם-

על מתן לייבוש כלים.


בהתחלה היא ביקשה,

אחר כך התחננה,

ומשם כעסה,

ובמשך שנים ארוכות-

כעסה ונעלבה.


והוא?

למרות שאהב אותה,

ממש אהב בכל ליבו,

הוא לא הסכים,

להיענות לבקשתה.


הוא,

מבין בארגונומיה.

הוא,

טען ש:

׳שיש לא מתקלקל׳

הוא,

זלזל בחוסר הידע שלה.


היא,

היתה עצובה.

היא,

הצביעה על העובדות-

׳תראה, פה השיש לא מבריק׳

היא,

ביקשה שרק יסתכל.


אבל הוא,

הוא,

ידע מה נכון.

׳מה את מבינה בחקלאות?׳

הוא סיים את השיחה.


היא באמת לא מבינה.

לא בחקלאות

וגם לא בגיר וחול.

אבל באהבה?!

היא מבינה!

הרבה יותר ממנו.


ומה היא בסך הכל רצתה?

היא רצתה שהוא יראה אותה.

היא,

רצתה שהוא יבין שזה מפריע לה.

היא,

רצתה שהוא יקשיב לה,

היא,

רצתה שהוא יתחשב בה.

היא,

פירשה את התעלמותו מבקשתה

כהתעלמותו מנוכחותה.


הם רבו 20 שנה

על מתקן ייבוש.

אבל האמת??

שהם לא רבו על המתקן.


אנחנו לא רבים על הכלים,

ולא על הקרש בשירותים,

ולא על הנעליים שלא במקום.


אנחנו רבים רק על 4 סיבות.

4 סיבות בלבד:

  1. לא רואים אותי

  2. לא מקדישים לי תשומת לב

  3. לא מעריכים אותי

  4. אין לי אמון/אני לא בטוחה.


מתחת לכל כעס

מסתתרת בקשה.

רוצים לשפר בקלות

את מערכת היחסים שלכם?


כשבן הזוג שלכם

כועס.

תשאלו את עצמכם-

מה הוא מבקש מכם?!


כולנו רוצים:

שיאהבו אותנו,

שיראו אותנו,

שיקדישו לנו תשומת לב,

שנרגיש מוגנים.


לכבוד יום האהבה,

מאחלת לנו:

שלא נפסיק לאהוב,

להתחשב,

להקשיב לאחר.


שלכם באהבה,

ד״ר שלי רווה-

מנהלת מרכז קואצ'ינג לישראלים בחו״ל

זכויות יוצרים מרכז ד”ר שלי רווה Ⓒ

3 צפיות

Opmerkingen


bottom of page