top of page

על הצלחה ושפע

ד"ר שלי רווה

השנה אני רוצה לבקש מעצמי סליחה!

השנה אני רוצה לבקש מעצמי סליחה!

סליחה שלא הייתי קשובה לעצמי מספיק,

סליחה שכעסתי על עצמי שלא עשיתי מספיק או שלא הייתי מספיק,

סליחה שהייתי נוקשה וביקורתית,

סליחה שלא מספיק הגנתי טוב על עצמי.


השנה אני אנסה להיות יותר טובה לעצמי,

השנה אני אנסה להתנהג לעצמי כפי שאני מתנהגת לילדיי:

אני אקח את עצמי לרופאים שכואב לי,

אני אנוח כשאני עייפה,

אני אקנה לעצמי יותר,

אדבר לעצמי ברכות ובחום,

אחבק את עצמי,

והוקיר את עצמי על הדרך,

גם אם לא תמיד התוצאה בדיוק כפי שהתכוונתי.


השנה אני אחייך יותר לעצמי,

לזו במראה,

לזו ששם בשביל כולם,

לזו שמקשיבה, דואגת, מטפלת בכולם,

השנה שאני אוהב יותר מתמיד-

אותי.


תרגיל - רשמי לעצמך מכתב סליחה

המכתב הזה מיועד רק לך ורק את תקראי אותו.

אני על הסעיפים הבאים-


1. אני סולחת לעצמי על...

2. אני אוהבת את עצמי על כך ש...

3. אני מודה לעצמי על כך ש...

4. אני משחררת מעלי את...

ותסיימי-

5. אני מאחלת לעצמי השנה-


וגם אני מאחלת לך את כל מה שרשמת בסעיף 5 (:


שלך באהבה,

שלי2 צפיות

Comments


bottom of page